Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ti propongo di accettarlo.

Navrhuji ti, abys to přijal

Come faccio ad andare in Sicilia?

Jak se dostanu (dojedu) na Sicílii?

Le quale fiumi d´Italia conoscete?

Jaké řeky Itálie znáte?

Stai meglio o peggio?

Je (daří se) ti lépe, nebo hůře?

Devi farlo il meglio possibile.

Musíš to udělat co nejlépe.

Può farmi vedere quelle scarpe?

Můžete mi ukázat tamty boty?

Sono le cose che toccano a tutti.

Jsou věci, které se týkají všech.

Cosa ti piace di più?

Co se ti líbí víc?

Che cosa ti è venuto in mente?

Co tě to napadlo?

Non mi viene nessun´ altra idea.

Už mě nic jiného nenapadá.

Che cosa hai intenzione di fare?

Co máš v úmyslu dělat?

Non preoccuparti! (Non ti preoccupare!)

Nedělej si starosti.

Se vuoi, possiamo incontrare da qualche parte.

Jestli chceš, můžeme se někde potkat.

Devo mettere tutto in ordine.

Musím dát všechno do pořádku.

--------------------------------------------------------------------------

Quanti limoni vuole? - Ne voglio due chili.

Kolik chcete citronů? – Chci jich dvě kila.

Non sono capaci di farlo - Non ne sono capaci.

Nejsou schopni to udělat. – Nejsou toho schopni.

Che cosa pensi di quel film? - Non ne penso un granché.

Co si myslíš o tom filmu? – Nemyslím si o něm nic moc (kdovíco).

Non vuole parlarne più. – Už o tom nechce mluvit.

Purtroppo devo andarmene. – Bohužel musím odejít.

Perché te ne vai? - Proč odcházíš?

Quest´anno devo smettere di fumare (rubare).

Letos musím přestat kouřit (krást).

Non ci vedo niente di strano. – Nevidím v / na tom nic zvláštního.

Non c´entro. – Nemám s tím nic společného (co dělat).

Ci sono abituato. – Jsem na to zvyklý.

Ci vuole un´ora. – Trvá to (chce to) hodinu.

Non posso farci niente. – Nemohu v tom nic dělat.

Ci conto. – Počítám s tím (spoléhám na to).

Togliete il latte dal fuoco. - Dejte to mléko ze sporáku.

Tempo – počasí

Jaké je počasí? - Che tempo fa?

Fa caldo da morire. Je vedro k umření.

Fa bel / brutto tempo. Fa caldo / fredo.

Lampeggia. Tuona. Piove. Nevica. - Blýská se. Bouří. Prší. Sněží.

Gela e le strade sono gelate / ghiacciate. Mrzne a je náledí.

Sono trenta gradi al sole / (all´ombra). Je třicet stupnů na slunci / ve stínu.

Non volevo disturbarLa.

Nechtěl jsem Vás rušit.

Che cosa Le posso offrire?

Co Vám mohu nabídnout?

Oggi alle otto lavoravo ancora.

Dnes v 8 hodin jsem ještě pracoval.

Dovrebbe parlare il meno possibile.

Měl by mluvit co nejméně.

Se ne sono andati senza dire niente.

Odešli aniž by cokoliv řekli.

Spero di rivederti presto a Roma.

Doufám, že tě brzy znovu uvidím v Římě.

Può farmelo vedere alla luce del giorno?

Můžete mi to ukázat na denním světle?

Può prestarmeli? = Me li può prestare?

Můžete mi je půjčit? (i libri)

Dimmelo ancora una volta.

Řeknete mi to ještě jednou.

Niente di nuovo sotto il sole.

Nic nového pod sluncem.

M´interesso di pittura.

Zajímám se o malbu.

Mi occupo di musica.

Zabývám se hudbou.

Possiamo fermarci due giorni. = Ci possiamo fermare due giorni.

Můžeme se zde (tam) zdržet dva dni.

Non ho proprio niente da mettere / indossare / mettermi. Nemám právě co na sebe.

mi serve / mi occore un capello nuovo / ho bisogno di un capello nuovo – Potřebuji nový klobouk.

il capello non va con il cappotto. klobouk nejde dohromady s kabátem

la giacca ti sta / va a meraviglia

to sako ti báječně sluší, padne.

-----------------------------------------------------

Mentre mangiava, guardava la televisione.

Zatímco jedl, díval se na televizi.

Che cosa volevo dire? Co jsem to chtěl říct?

Non volevo disturbarLa. Nechtěl jsem Vás rušit.

Quasi dimenticavo. Málem jsem zapomněl.

Quando eravamo giovani, facevamo molto sport.

Když jsme byli mladí, hodně jsme sportovali.

Sto in pensiero = mi preoccupo = sono preoccupato per lei.

Mám o ní obavy (obávám, strachuji se o ní)

Mi passerebbe il giornale? Podal byste mi noviny?

Sono sicura che gli piacerebbe.

Jsem si jistá, že se mu to bude líbit (chutnat).

Io ho già perduto la pazienza con te – sei tanto distratta!

Už jsem s tebou ztratil trpělivost – jseš tolik (tak) roztržitá!

Perché ti togli gli occhiali da sole?

Proč si sundáváš sluneční brýle?

Una settimana fa ho ricevuto una lettera di Carlo.

Před týdnem jsem dostal (obdržel) Karlův dopis.

----------------------------------------------------------------

Mi piacerebbe sapere che ore sono.

Rád bych věděl, kolik je hodin.

Mi passerebbe il giornale?

Podal byste mi noviny?

Secondo il medico sarebbe malato.

Podle lékaře je prý nemocný.

Posso tenere questo? Mohu si to nechat?

Può tenermi il posto? Můžete mi (po) držet místo?

Ci tiene a seguire la moda. Potrpí si na módu.

Potremmo aprire la finestra? Mohli bychom otevřít okno?

Non so se restare o andarmene. Fa come ti pare, ma io resterei.

Nevím jestli zůstat, nebo odejít. Dělej jak myslíš, ale já bych zůstal.

Potrebbe darmi una mano? = Potrebbe aiutarmi?

Můžete mi pomoct?

Lui/ loro al tuo posto lo farebbe/ro.

On (oni na tvém místě by to udělali.

Quest´anno andremo in Slovacchia. Noi invece andremmo in Italia.

Letos pojedeme na Slovensko. Zatímco my bychom jeli do Itálie.

Domani vado allo stadio. Anch´io ci andrei, ma non mi possibile (non posso).

Zítra půjdu na stadion. Také já bych tam šel, ale nemůžu.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2019 >>